ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΣ ΑΙΓΙΟ 2013