Αθηναϊκή Συγκέντρωση Κλασσικών Οχημάτων (Ε.Λ.Κ.Α.) 11 Μαίου 2014

https://www.youtube.com/watch?v=BIkuNUvqlqw#t=73